Des san de ISO 3166-2-Codes fia Samoa.

Distrikt vo Samoa
Kroas Code
A'ana WS-AA
Aiga-i-le-Tai WS-AL
Atua WS-AT
Fa'asaleleaga WS-FA
Gaga'emauga WS-GE
Gaga'ifomauga WS-GI
Palauli WS-PA
Satupa'itea WS-SA
Tuamasaga WS-TU
Va'a-o-Fonoti WS-VF
Vaisigano WS-VS

Schau aa Werkeln

  • ISO 3166-2, Referenztabejn vo de Ländercodes.
  • ISO 3166-1, Referenztabejn vo de Ländercodes, so wia in de Domänanama.