Joar

periodisach Zeidraum dea wiedakehrt
(Weidagloadt vo Jahr)

A Joar (dt.: Jahr, engl.: year) is de Zeiddaua in dea de Eadn de Sun oamoi umlaffd.

A Umlaff vo da Eadn um de Sun mid via Joareszeidn

In da Praxis wead a Joar vaschiedn definiad:

  • A Astronomischs Joar is oigmoa de Zeiddaua vo an Umlaff vo an Himmesobjekt um an Stean. Ba da Eadn san des 365¼ Dog.
  • A Kalendajoar dauad ois Gmoajoar 365 Dog und ois Schoitjoar 366 Dog. Im Oidog vaschtähd ma unta „Joar“ de Zeid van 1. Jenna bis 31. Dezemba.
  • Andane Joar san z. B.: as Schuijoar, a Spoatjoar, a Schtudienjoar, a Sabbatjoar (Sabbatical, Auszeid) usw.

Im NetzBearbeiten