Kabul (Begriffsklearung)

Kabul is de Bezeichnung fia:


Kabul is a Namastei vo:


Schau aaBearbeiten

  De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.