As Adjektiv krowodisch (dt.: kroatisch) ko se beziang af:


De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.