Voagenga is a Weidaleitung fia den Artike. Schau aa: Rechtsvoagenga.

Nochfoiga (dt.: Nachfolger) stähd fia:


Schau aaBearbeiten

  De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.