Spruch:Erotische Gstanzln

Thomas Rowlandson (15).jpg
Thomas Rowlandson (16).jpg
Thomas Rowlandson (2).jpg
Thomas Rowlandson (30).jpg
Deveria10.jpg
Deveria05.jpg

Des is a Sammlung vo Erotische Gstanzln.

Boarische (bairische, bayerische und österreichische) Gstanzln (Viazeila) wo Sex, Liab (Liebe) und Erotik im Vuadgrund stenga.

1.Bearbeiten

Mei Voda is a Fleischa,
A Fleischa bin i,
Mei Voda sticht Kaiwen
Und Menscha stich i.

2.Bearbeiten

Untan Zaun, iban Zaun,
Hänga zwoa Bian,
Diandal heb d Kiddal auf
Und loss mi probian.

3.Bearbeiten

De Fud huckt am Fenstabrett,
Kampet si d Hoar,
Da Beidl springt im Zimma rum
Grod wia ra Noar.

4.Bearbeiten

Dromat am Bergl,
Do steht a Kapäin,
Do veglt da Pforra
A Wossabutäin.

5.Bearbeiten

Da Pforra vo Grinzing,
Dea hod an kloawinzing
Grean, steifn Huat,
Dea steht eam so guat.

6.Bearbeiten

In Gmunden am Ploz,
do veglt a Spotz
danem steht a Rabe
der reißt si an abe

7.Bearbeiten

Hob a niglnoglneis Kammal
Und a niglnoglneis Bett,
Und a niglnoglneis Diandal
Owa niglnogln deaf i s net.

8.Bearbeiten

De Baiarin is schwanga
Und woas nit vo wem.
Ban Nochboan hams an Goasbock,
Jo, na schiamas auf den.

9.Bearbeiten

Da Pforra vo de Franziskana,
Dea veglt meah wia unsarana.
Hod Oar wiar a Gramegnedl,
An Beidl wia an Drummeschlegl.

10.Bearbeiten

Da Pforra von Emdn
der steakt seine Hemdn
im eiganan Samen
in Ewichkeit Amen

11.Bearbeiten

Da Pforra von Weier
hod blechane Eia
des mocht an Spektakl
waunna veglt, der Lackl

12.Bearbeiten

Den Henan mochts da Haun
Und sein Weib mochts da Maun,
Den Kiahn mochts da Stia
Und den Menschan doans mia,

13.Bearbeiten

Diandl sei net zwida,
Diandl sei net fad,
Diandl loss mi driwa,
kriagst eh an Schoklad.

14.Bearbeiten

Juchee ba da Zithan,
Juchee ba da Geign,
Juchee ba mein Diandl,
Wann i aufi muas steign.

15.Bearbeiten

Unsa Lisi hod koan Kidl,
Weis koan Kidl nit leid
Und weis oiwei zan Buaman,
Ins Bett aufi steigt.

16.Bearbeiten

Da Gigl-Gogl hod a Hehn ghobt
Und da Gogl-Gigl hods aa.
Sogt da Gigl-Gogl zum Gogl-Gigl:
Gigl, gogl du meine aa.

17.Bearbeiten

Zwidiwitschgal, zwidiwatschgal
heit mechad i gern.
Mir juckt mei Hanskaschpal,
dass i narrisch kunnt wean.

18.Bearbeiten

Wann i amoi grouß bi
und i bi a Mo,
na deaf i dena Deandln,
an Zipfe nei doa.

19.Bearbeiten

Sakra hots Diandl gsogt,
Oachl is Trumpf is Trumpf
heint muaß a no nei, no nei,
da Wetzstoa in Kumpf.

20.Bearbeiten

Geiga, du geigst ma oans,
Pfeifa, du pfeifst ma oans.
Dudlsockara, du schwoarza Mo,
di hau i davo!

21.Bearbeiten

Aber Dirndl hähä,
in da Fruah an Kafää,
zmittog saure Ruam,
auf d Nacht an scheen Buam.

21.Bearbeiten

Wann da Stia nimma wü
und da Baua nimma kaun,
dann ruaft hoit de Bairin
in Viechdokta aun.

22.Bearbeiten

Owa Diandl, du Luada,
sog nit ois da Muada,
sog nit ois dahoam,
Wos mia ollawei doan.

23.Bearbeiten

Am Ötscha bin i auffi
bis ganz am Güpfi.
Auf da oan Seit hob i in Oarsch owi ghoitn,
auf da ondan s`Züpfi.

24.Bearbeiten

De Resi is gamsig
und kräut aufn Baam.
I greif amoi auffi
do scheissts mar am Daam.

25.Bearbeiten

Do drunt auf da Bruckn
do stäht a Krowot.
Dea hoid si an owa
und schmiad si n aufs Brot.

26.Bearbeiten

De Eva des Luada
gab dem Adam de Frucht.
Des Rindsvieh hods gfressn,
hiaz san ma vafluacht.

LiteratuaBearbeiten