Elektronischs Energiniveau

Der Artikl is im Dialekt Inntalerisch gschriem worn.

Äläggdroona hand narresch gloane Partiggl. Deszweng foings komischaweis ned da gwenlichna Mechanigg sundan ana andaschdn Mechanigg de wo mia Kwantnermechanigg ghoassn hod.[1] Des bedaidd haptsechlich, dass eau ned auf Reibma bewäng wiar a gschmissna Schdoa ebba odar-a odrade Milibidschn, sundan dass ma endweda grod song ku wo dass hand oda wia schnöj dass hand, awa niamois ojs zwoa ned zuagleich. Wemma seechane kloana Partikl igenwo ejne zwingd (a Potential olegd) ofd ku ma si ausdaroaddn, dass sogar a grod gwisse oanzejne Gschwindigkeitna onemma kinnan - wurschd wia gach oda mar dassd is vorheer odauch hosd. Und de gwissn Gschindigkeitna bedeidn damid gleichzeidig a grod gwisse oanzejne fesde Enagina und bej de Eleggdrona hand des na gee de eleggdronischna Enarginivoos.

BeischbuiaBearbeiten

In de Atoma do zwingan de äläggdriisch plus-massig aufgloona Atomkern de älägdrisch minus-massig aufgloona Äläggdroona in eana Bewägung ejne, wej ses ja qwasi oziang. Aloa scho desszweng kimmts na, das de Äläggdroona grod gwisse fesde Gschwindigkeidna und ojso wega eanan fesdn Gwichd a grod gwisse fesde Enargian hom deaffand. A den Bejschbui ku ma si no a frog zwee wos, das de Eleggdroona gee iid a de Atomkern ejnehaud. An aofache Anddwordd war de, das bois im Atomkern drinnad warn, dass nachand a fesde Gschwindigkeit (nemlich Null) händ und zuagleich a an gwissn bekanntn fesdn Bloodz hän. Und desseij deaf ned sej (schdääd dromad wiaso). Dessweng ku koa Äläggdron ned de Energi 0 (Null) hobm. Und desszweng hauds es a iid in Atomkern eine. Wiaso dass de Äläggdroona im elektrischna Fejd vo de Aadomkeana koa eleggdromagnäddischne Schdrojung (Arwad) owgem is na wida an andane Frog, de wo si grod inahoib vo da Kwantnereleggdrodynamik gschejd eaglean lossd.

BelegBearbeiten

  1. L. D. Landau, E. M. Lifschitz: Lehrbuch der Theoretischen Physik, Band III Quantenmechanik, Akademie Verlag Berlin, ISBN 3-05-500067-6.