Nein (dt.: Neun) stähd fia:


Neun is da Famijnam vo foingde Peasona:


Schau aaBearbeiten

  De Seitn is a Begriffsklearung, weis zan Wort mearane Bedeitunga gibt.