Der Artikl is im Dialekt Flochgauarisch gschriem worn.

s Ringa is a oide Kompfspoatoat, de scho de oidn Egypta ausgibt hom. Ma ko so an Kompf gwinna, wo ma an Schuitasiig mocht, oda wonn ma technisch oanfoch übaleng is.

Ringkompf (roods Dress hot dea Ringa, wo do dahoam is)

Relatif boid is a zu ana olümpischn Disziplin worn. Es gibt bei Kempfe faschiidene Gwichtsklassn. In Estareich gibts a Ligasüstem, bei dem wo de Monnschoftn in Leistungsklassn g'ordnet hand.

Bei so an Kompf hom de Gest a blaus Dress und de, wos do daham san, hom a roods Dress.

S'Ringa derf ma ned mim Wrestling vagleichn, wei beim Wrestling eher de Show zöht.

Im NetzBearbeiten