Der Artikl is im Dialekt westlichs Nordboarisch gschrim worn.

A Approximant (aa Holbvokal) is a Laut holme zwischa an Vokal und an Konsonantn in ara Lautgruppm nouch da Artikulationsoart: Wej ba de Frikative wird a Engposs zwischa zwoa Artikulationsstölln büldt, der is ower niat gorasu eng, drum hejert'ma en Luftstroum kamats.

De druntere Tabölln zoigt, wos fir Lautt in Internationaln Phonetischn Alphabet (IPA) unterschin wern. D IPA-Zaichn kinnts oklicka, nou kummts af d Listn vo de IPA-Zaichn:

IPA bschrim

β̞

bilabial, Approximant

ʋ

labiodental, Approximant

ɥ

labiopalatal, Approximant

j

palatal, Approximant

w

labiovelar, Approximant

ɰ

velar, Approximant

De boarische Sprouch kennt vo deane: [β̞ ʋ j]

Artikulationsoartn (an Iwersicht)
pulmonal niat-pulmonal
Nasal Plosiv Frikativ Affrikat Approximant Vibrant Tap Flap Lateral Implosiv Ejektiv Klick

Im NetzBearbeiten