Jotn (pl. Jotna)[1][2] oda Jötunn (an. iötunn, aglosaxisch eoton, sv. jätte) hoasst ma de Riesn in da oidnoadischn Mythologie. Weatli moant da Nama Vuifressa (vgl. oidboar. ezzan, "essn").

Da Riese Surt midn Flammaschweat

De Jotna wohna in Jotnahoam (Jötunheim), des wo in Utgard liegt, oiso aussahoib vo da bewohntn Eadn. Se stamma olle vom Uariesn Ymir ob und hom scho voa dena Gedda glebt.

Dena Menschn gegniba sans teis freindlich gsinnt (z. B. Ägir und Mimir), teis feindlich (Thursen). Da Thor kempft dauand gegn de Thursn, des gehd bis zun End vo olle Dog (Ragnarök).

Beleg Bearbeiten

  1. Vollmer's Mythologie aller Völker, Stuttgart 1874
  2. Meyers Konversations-Lexikon, 1888