Der Artikl is im Dialekt Weanarisch gschriem worn.

Speisn san Lemsmittl, de wos zum Essn heagricht san. Meistns bstäht a Speis aus mearan Lemsmittl, de wos speziö beorwad wean; beispüsweis kocht, bochn, brodn etc.

Kaisaschmoan mid Zwetschgnrästa

Ma untascheid oft zwischn Vuaspeis, Hauptspeis und Nochspeis, je noch da Reinfoige wia Speisn gessn wean.

Leibspeis nennt ma sei Liablingsessn.

NaumanBearbeiten

Vü Speisn haum an eiganan, markantn Nauman, wia zum Beispü da Kaisaschmoan oda da Dofespitz. De Nauman eagem si meistns aus da Hauptzuadod, aus da Gschicht oda aus da Zuabereitungsoat.

Schau aaBearbeiten