Wikipedia:Kandidatn fia Berige Artikl/Archiv3

Obstimmung ibas Symboi

I bin fian goidnan und suiban Stean (schaug Dischk)

 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:44, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Schmei (dischkrian) 20:14, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:47, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 07:15, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Zwentibold (dischkrian) 08:23, 18. Aug. 2014 (CEST)

I bin fia de goidne und suibane Brezn

 1. --Mugglschoas (dischkrian) 10:59, 18. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (des war hoit ebbs luschtiks wos sunst neamads hot)(dischkrian) 23:03, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)

I bin dafia, dass ma wos andas entwickln

 1. --

Berigwoi

Reng (Stod)

fiagschlogn vo: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 15:14, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 19:33, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Schmei (dischkrian) 20:42, 17. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Howan Hansi (dischkrian) 10:24, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Luki (dischkrian) 14:19, 18. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:36, 19. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:21, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Friesische Sprochn

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 15:14, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Luki (dischkrian) 14:18, 18. Aug. 2014 (CEST)...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Miiichale (dischkrian) 23:56, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:28, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Grantla (dischkrian) 06:41, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Mugglschoas (dischkrian) 08:15, 19. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:23, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
 1. ..
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Boarisch Eisnstoa

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 15:14, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)

...

jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 19:32, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 20:45, 17. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 14:18, 18. Aug. 2014 (CEST)...
#--Buachamer (dischkrian) 22:27, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Wechslkrod

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 15:14, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:26, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 14:16, 18. Aug. 2014 (CEST)...
 6. --Miiichale (dischkrian) 19:43, 19. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:28, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Da nokade Off

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 19:35, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Schmei (dischkrian) 20:37, 17. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 20:44, 17. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Howan Hansi (dischkrian) 09:44, 19. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Bairische Ethnogenese

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 19:28, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Schmei (dischkrian) 20:16, 17. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 20:41, 17. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Grantla (dischkrian) 06:43, 18. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Zwentibold (dischkrian) 08:24, 18. Aug. 2014 (CEST)
 8. --Howan Hansi (dischkrian) 09:10, 18. Aug. 2014 (CEST)
 9. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 10. --Saxndi (dischkrian) 15:24, 18. Aug. 2014 (CEST)
 11. --Ramasury (dischkrian) 15:42, 20. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:29, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Arbermandl

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:14, 19. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:30, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Miiichale (dischkrian) 19:27, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Luki (dischkrian) 20:12, 18. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:35, 19. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Howan Hansi (dischkrian) 09:59, 20. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Zwentibold (dischkrian) 14:12, 23. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Köfering

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 09:45, 8. Apr. 2013 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Miiichale (dischkrian) 23:57, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:35, 19. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:32, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Easchte Weana Tiaknbelogarung (1529)

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Grantla (dischkrian) 06:40, 18. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:35, 19. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:36, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
 1. --Zwentibold (dischkrian) 14:13, 23. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 23:58, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Buachham

fiagschlogn vom: --Bua333 (dischkrian) 08:38, 27. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Joe Watzmo (dischkrian) 20:42, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 00:00, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Zwentibold (dischkrian) 08:24, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Luki (dischkrian) 14:15, 18. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. --Schmei (dischkrian) 20:44, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Saxndi (dischkrian) 15:25, 18. Aug. 2014 (CEST)
 3. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Boarische Hozad

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 18:51, 27. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 19:38, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Schmei (dischkrian) 20:36, 17. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:09, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Grantla (dischkrian) 06:49, 18. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Howan Hansi (dischkrian) 09:10, 18. Aug. 2014 (CEST)
 8. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 9. --Luki (dischkrian) 13:48, 18. Aug. 2014 (CEST)
 10. --Saxndi (dischkrian) 15:33, 18. Aug. 2014 (CEST)
 11. --Ramasury (dischkrian) 15:43, 20. Aug. 2014 (CEST)
 12. --Zwentibold (dischkrian) 14:14, 23. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Östareichische Kaisakron

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 18:55, 12. Jun. 2013 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Miiichale (dischkrian) 00:01, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:38, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Grantla (dischkrian) 12:56, 19. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Zwentibold (dischkrian) 14:15, 23. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:40, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Hoamatgsang

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 18:55, 12. Jun. 2013 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Miiichale (dischkrian) 00:03, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Saxndi (dischkrian) 15:22, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Joe Watzmo (dischkrian) 07:12, 20. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Howan Hansi (dischkrian) 09:59, 20. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Alteglofsheim

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 09:45, 8. Apr. 2013 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 19:40, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 14:11, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:33, 19. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Heiricha

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 10:32, 30. Apr. 2013 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Luki (dischkrian) 14:13, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:33, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Grantla (dischkrian) 13:00, 23. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Gugaruz

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:14, 19. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Luki (dischkrian) 14:10, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Miiichale (dischkrian) 17:38, 18. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Zwentibold (dischkrian) 08:25, 18. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:32, 19. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Howan Hansi (dischkrian) 09:45, 19. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Grantla (dischkrian) 12:56, 19. Aug. 2014 (CEST)
 5. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Hallstatt und de Gschicht mid sein Soiz

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Zwentibold (dischkrian) 08:26, 18. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Miiichale (dischkrian) 19:41, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Slawische Besiedlung vo de Ostoipm

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 09:35, 8. Apr. 2013 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Luki (dischkrian) 14:09, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Miiichale (dischkrian) 17:38, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Joe Watzmo (dischkrian) 07:11, 20. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Don Juan de Austria

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:32, 19. Aug. 2014 (CEST
 5. --Miiichale (dischkrian) 05:26, 19. Aug. 2014 (CEST))
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Tassilo III

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 19:23, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:32, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Howan Hansi (dischkrian) 10:03, 20. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Zwentibold (dischkrian) 14:15, 23. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Trochulus oreinos

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 09:12, 11. Mea. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 12:14, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:31, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Siemgmoana

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 09:12, 11. Mea. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Schmei (dischkrian) 20:32, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Grantla (dischkrian) 06:50, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:31, 19. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:55, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Miiichale (dischkrian) 12:16, 18. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Luki (dischkrian) 14:08, 18. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Alfred Bernhard Nobel

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Miiichale (dischkrian) 12:12, 18. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:31, 19. Aug. 2014 (CEST)
 3. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Pumuckl

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:14, 19. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Schmei (dischkrian) 20:30, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:16, 18. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Howan Hansi (dischkrian) 09:15, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 12:11, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 14:07, 18. Aug. 2014 (CEST)...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Tschechische Sproch

fiagschlogn vom: --Joe Watzmo (dischkrian) 12:58, 5. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Schmei (dischkrian) 20:28, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Miiichale (dischkrian) 12:10, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Luki (dischkrian) 14:07, 18. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Aztekische Hozad

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 12:09, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:30, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Östareich

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 18:55, 12. Jun. 2013 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Zwentibold (dischkrian) 08:27, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Miiichale (dischkrian) 12:07, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Luki (dischkrian) 14:06, 18. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Zinznzäi

fiagschlogn vom: --Joe Watzmo (dischkrian) 05:49, 6. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Schmei (dischkrian) 20:27, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:12, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Howan Hansi (dischkrian) 09:12, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Grantla (dischkrian) 12:56, 19. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 22:56, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Boarische Weidsicht

fiagschlogn vom: --Joe Watzmo (dischkrian) 05:49, 6. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Schmei (dischkrian) 20:24, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Howan Hansi (dischkrian) 09:11, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Luki (dischkrian) 14:05, 18. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Joe Watzmo (dischkrian) 05:00, 19. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Grantla (dischkrian) 12:56, 19. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST) (originö owa no berig; zweng da enzyklopädischn fuam)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Spruch:Boarische Spruchsammlung

fiagschlogn vom: --Joe Watzmo (dischkrian) 05:49, 6. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Schmei (dischkrian) 20:18, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:13, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Miiichale (dischkrian) 12:06, 18. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Luki (dischkrian) 14:05, 18. Aug. 2014 (CEST)
 8. --Grantla (dischkrian) 12:56, 19. Aug. 2014 (CEST)
 9. --Zwentibold (dischkrian) 14:16, 23. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Spruch:Boarische Fluachsammlung

fiagschlogn vom: --Joe Watzmo (dischkrian) 05:49, 6. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Schmei (dischkrian) 20:17, 17. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:12, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Miiichale (dischkrian) 12:05, 18. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Luki (dischkrian) 14:04, 18. Aug. 2014 (CEST)
 8. --Grantla (dischkrian) 12:56, 19. Aug. 2014 (CEST)
 9. --Zwentibold (dischkrian) 14:16, 23. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

SMS Fregatte Novara

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:29, 19. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Miiichale (dischkrian) 19:41, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Grantla (dischkrian) 12:56, 23. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Maibaam

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 20:47, 5. Mai 2013 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 12:02, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 14:04, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:29, 19. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Howan Hansi (dischkrian) 10:04, 20. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Indus Kuitua

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 07:50, 28. Jul. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 12:03, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:28, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Alexander Girardi

fiagschlogn vom: --Bua333 (dischkrian) 15:01, 21. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Luki (dischkrian) 14:00, 18. Aug. 2014 (CEST)...
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:28, 19. Aug. 2014 (CEST)
 5. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Howan Hansi (dischkrian) 09:50, 19. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Miiichale (dischkrian) 19:40, 19. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti

...

hmmm, I woas ned
 1. ...

Wollga

fiagschlogn vom: --Zwentibold (dischkrian) 21:48, 6. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Zwentibold (dischkrian) 08:28, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:27, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Miiichale (dischkrian) 05:27, 19. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. --Schmei (dischkrian) 20:25, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Saxndi (dischkrian) 15:41, 18. Aug. 2014 (CEST)
 3. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Schwammerl

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:14, 19. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:24, 18. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Luki (dischkrian) 13:55, 18. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 11:57, 18. Aug. 2014 (CEST) (do kriagt ma glei Hunga!)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Straubing

fiagschlogn vom: --Saxndi (dischkrian) 22:11, 20. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Luki (dischkrian) 13:54, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:27, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Miiichale (dischkrian) 19:36, 19. Aug. 2014 (CEST) (dank an Hias seina Ibarbadung)
 7. --Howan Hansi (dischkrian) 14:47, 21. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 23:00, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Erlanga

fiagschlogn vom: --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 18:51, 27. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 11:54, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 13:53, 18. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Inglstod

fiagschlogn vom: --Bua333 (dischkrian) 12:03, 19. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 11:46, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 13:52, 18. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Bayreith

fiagschlogn vom: --Saxndi (dischkrian) 22:11, 20. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 11:42, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 13:51, 18. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Bamberg

fiagschlogn vom: --Papa Kern (dischkrian) 08:45, 21. Jen. 2013 (CET)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Miiichale (dischkrian) 06:58, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Luki (dischkrian) 13:50, 18. Aug. 2014 (CEST)
naa, no ned berig oda zimfti


hmmm, I woas ned
 1. ...

Romstoa

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 10:41, 10. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. ...
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Miiichale (dischkrian) 06:56, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:26, 19. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Howan Hansi (dischkrian) 09:48, 19. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 23:01, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Boischpü in Mesoamerica

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 10:41, 10. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:25, 19. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Miiichale (dischkrian) 19:39, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Grantla (dischkrian) 13:02, 23. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Hunnen

fiagschlogn vom: --Joe Watzmo (dischkrian) 07:09, 11. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Zwentibold (dischkrian) 08:28, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Joe Watzmo (dischkrian) 04:24, 19. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Grantla (dischkrian) 12:56, 19. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Miiichale (dischkrian) 19:38, 19. Aug. 2014 (CEST)
 8. --Howan Hansi (dischkrian) 14:46, 21. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...

Viakanthof

fiagschlogn vom: --Matthias Klostermayr (dischkrian) 05:24, 16. Aug. 2014 (CEST)

jo, berig (oanzigoartiga Artike)
 1. --Matthias Klostermayr (dischkrian) 16:01, 17. Aug. 2014 (CEST)
 2. --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 19:54, 17. Aug. 2014 (CEST)
 3. --Joe Watzmo (dischkrian) 06:11, 18. Aug. 2014 (CEST)
 4. --Miiichale (dischkrian) 06:49, 18. Aug. 2014 (CEST)
 5. --Mugglschoas (dischkrian) 11:17, 18. Aug. 2014 (CEST)
 6. --Grantla (dischkrian) 12:56, 19. Aug. 2014 (CEST)
 7. --Howan Hansi (dischkrian) 09:57, 20. Aug. 2014 (CEST)
 8. --Zwentibold (dischkrian) 14:21, 23. Aug. 2014 (CEST)
#--Buachamer (dischkrian) 23:02, 20. Aug. 2014 (CEST) ned stimmberechtigt (schau Woiregln) --Gschupfta Ferdl (dischkrian) 11:40, 21. Aug. 2014 (CEST)
jo, zimfti (sea guade Ibasetzung)
 1. ...
naa, no ned berig oda zimfti
 1. ...
hmmm, I woas ned
 1. ...