A fesche Gredl oda fesche Gretl is a saubans, adretts Deandl. So wia ma an scheen Mo aa fescha Kampe nennt.

De Tennisspuiarin Ana Ivanovic is fei a fesche Gredl.

Gredl/Gretl is im bayerisch-östareichischn a Synonym fia Deandl. A fesche Gredl is demnoch a scheens Deandl, ko owa aa a guad bauts Wei sei. A scheens Gsichtl aloa mocht no koa fesche Gredl.

Schau aa Werkeln

Im Netz Werkeln