ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு

Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka

Flagge Sri Lankas
Wappen Sri Lankas
Flagge Wappen
Aumtssproch Sinhala und Tamil
Hauptstod Colombo
Regiarungssitz Sri Jayawardenepura
Stootsfoam Präsidialrepublik
Stootsobahaupt President Gotabaya Rajapaksa
Regiarungschef Premierminister Mahinda Rajapaksa
Fläche (119.) 65.610 km²
Eiwohna 22.053.488 (56. – Stand: 2015)
Dichtn 333 Einwohner pro km²
Bruttoinlandsprodukt nominal (2007)[1] 30.012 Mio. US$ (79.)
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 1.506 US$ (121.)
Human Development Index 0.759 (102.)
Wearung Sri-Lanka-Rupie (LKR)
Unobhängigkeit vom Vereinigten Königreich am 4. Feba 1948
Nationalhymne Sri Lanka Matha
Nationalfeiadog 4. Feba
Zeitzone UTC +5,5h
Kfz-Kennzeichen CL
Internetz-TLD .lk
Telefonvoawoi + 94
Sri Lanka (orthographic projection).svg
Ce-map.png

Sri Lanka (bis 1972 Ceylon) is a Stoot im Indischen Ozean im Sidn vom indischn Subkontinent. De Hauptstod vom am Inslstoot is Colombo, s Parlament sitzt oba in Sri Jayawardenepura Kotte am Vorort vo Colombo. Sri Lanka is a Republik.

Des Land is a Zentrum vom Buddhismus in Kuitur und Religion. Zweng seinan natialichn Scheenheitn guit Sri Lanka ois "Perle vom Indischn Ozean". Bekonnt is da Export vo Tee, Kaffee, Kokosnuss, Gummi und Zimt.

BevejkarungBearbeiten

VejkaBearbeiten

Auf Sri Lanka lebm vaschiedane Vejka. De Urbevejkarung, de Veddas, is oba kurz vorm aussterbm. Es gibt nua no ebba 600 davo.

Singhalesn [73,9%] Sri-Lanka-Tamilen [12,7%] Indische Tamilen [5,2%] Moors [7,4%] Burghers [0,5%]
         
Ethnien in Sri Lanka. Die Prozentzahlen stammen aus den Erhebungen der Jahre 2001 oder 1981 (kursiv).[2]

ReligionBearbeiten

Wos fir de Bevejkarung guit, trifft aa auf de Religion zua. Es gibt auf Sri Lanka a große Vuifoit.

Buddhismus [70%] Hinduismus [15%] Islam [7.5%] Christentum [7.5%]
       
Religiona in Sri Lanka (in Prozent vo da Bevejkerung, noch Distriktn)[2][3]

Im NetzBearbeiten

  Wikimedia-Atlas: Sri Lanka – geografische und historische Koartn
  Commons: Sri Lanka – Oibum mit Buidl, Videos und Audiodateien

BelegBearbeiten

  1. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008
  2. 2,0 2,1 Department of Census and Statistics
  3. noch da Voikszejung vo 2001 (Beleg: Department of Census and Statistics). In dena kursiv gschriebanen Distriktn existiern koane Zoin ausm Joar 2001, so dass do de Zoinogobm ausm Joar 1981 vawendt worn san.